גלריה - עבודות סטודנטים

פיסול בחומרים שונים

עבודת גמר - אבן וגבס
עבודת גמר - אבן וגבס

עבודת גמר - בטון
עבודת גמר - בטון

פסל גבס
פסל גבס

עבודת גמר - אבן וגבס
עבודת גמר - אבן וגבס

1/20

רישום בטכניקות שונות

רישום בפחם - קורס של מיכל קרגר קלמנוביץ
רישום בפחם - קורס של מיכל קרגר קלמנוביץ

רישום בדיו - קורס של אקסל אוולד
רישום בדיו - קורס של אקסל אוולד

רישום בפחם סינטתי - קורס של אקסל אוולד
רישום בפחם סינטתי - קורס של אקסל אוולד

רישום בפחם - קורס של מיכל קרגר קלמנוביץ
רישום בפחם - קורס של מיכל קרגר קלמנוביץ

1/16

ציור בטכניקות שונות

ור בצבעי שמן - קורס בהנחיית לאה בר סלע
ור בצבעי שמן - קורס בהנחיית לאה בר סלע

ור בצבעי שמן - קורס בהנחיית לאה בר סלע
ור בצבעי שמן - קורס בהנחיית לאה בר סלע

ציור בצבעי שמן - קורס בהנחיית מיכל קרגר קלמנוביץ
ציור בצבעי שמן - קורס בהנחיית מיכל קרגר קלמנוביץ

ור בצבעי שמן - קורס בהנחיית לאה בר סלע
ור בצבעי שמן - קורס בהנחיית לאה בר סלע

1/18