top of page
shaar lanefesh 1.jpeg

שער לנפש - בית ספר להכשרת מטפלים באמנות בגישה אנתרופוסופית

shaarlanefesh-logoS.png
levona image.jpg

לבונה - בית ספר לפסיכותרפיה אנתרופוסופית

levona logo.gif

לינקים
לגופים ויוזמות בתחומי האמנות, הריפוי, הסביבה והחברה 
 

bottom of page