top of page
tree-workshop-banner.jpg

שיחות עם עצים

סדנת טבע חווייתית

בהנחיית אקסל אוולד

IMG_5687.jpg

תאריך חדש:

שישי 1.4.2022

9:00 - 16:00

בקריית טבעון

שיחות עם עצים

סדנת טבע חווייתית

בהנחיית אקסל אוולד

מהו עץ?

כיצד גדלים עצים?

האם יכול אני לדבר עם עץ?

האם יכול העץ לדבר אתי?

בסדנה החווייתית ניגש אל השאלות הללו בעזרת תרגילים קבוצתיים, כולל העמקת התבוננות, פעילויות של אמנות חזותית, תנועה, כתיבה יוצרת ושיחה. על ידי השתתפות פעילה בתהליכי החיים של הטבע, נוכל להתוודע אל עצים כאל מורים ולהשיג תובנות לגבי הקשרים ההדדיים שלנו עם הטבע.

תשלום: 320 ש״ח

IMG_7005.jpg
IMG_8026.jpg
phd-10-ind_tree_project-008.jpg
IMG_7173.jpg
bottom of page